CZ | EN | DE

Profil Collegium musicale bonum

 • Historie uskupení sahá do července 2013, kdy se ze sólově vystupujících hudebníků vyprofiloval výběr talentovaných zpěvaček a vznikl ženský komorní sbor Collegium musicale bonum.
 • Sbor v průběhu prvního roku hledal svou dnešní podobu; nejen hlasovým obsazením, ale také výběrem repertoáru.
 • Od června 2014 našel sbor zázemí na faře ve Slavkově u Brna, kde celoročně nacvičuje.
 • Soubor dnes tvoří smíšený pěvecký sbor a instrumentalisté ze Slavkova u Brna a okolí.
 • Za dobu své existence uvedl soubor na koncertech Litaniae lauretanae a Vesperae minus solenne Bohuslava Matěje Černohorského, Missa brevis in F Zdeňka Fibicha, Missa brevis in F (Hob. XXII:1) Josepha Haydna, Missa brevis in B (KV 275) a Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta, Žarošickou mši pastýřskou Zdeňka Zouhara, části Stabat mater Giovanni Battisti Pergolesiho etc.
 • Významné místo zaujímají rovněž premiéry soudobých autorů, např. minioratoria Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka.
 • Pro sbor napsali skladby: Jan Bernátek, Eduard Douša, František Gregor Emmert, Vojtěch Javora, Pavol Krška (SR) a Zdeněk Pololáník.
 • Soubor se věnuje koncertní činnosti, účinkuje též při slavení liturgie a účastní se přehlídek sborů.
 • K významnějším projektům patřily koncerty uvedené na konferenci Muzejní a vlastivědné společnosti Brno v Žarošicích (2013), Svatocecilském setkání v brněnské katedrále (2014), 20. Slavkovské iniciativě smíření (2015), u příležitosti 600. výročí znaku Slavkova u Brna (2016), 500 let reformace (2017), dále Svatováclavský koncert ve Vyškově (2016) či koncerty k poctě významných hudebních osobností (Jiřího Sehnala, Zdeňka Hatiny, Petra Kolaře, Ondřeje Múčky, Karla Cikrleho) na Valných hromadách jednoty Musica sacra v Brně (2016, 2018, 2019, 2020).
 • V průběhu roku soubor uskuteční 15–20 hudebních produkcí.
 • Soubor je neformální skupinou osob bez právní subjektivity.

Máte zájem o naše vystoupení?

Napište nám přímo z webu