CZ | EN | DE

Collegium musicale bonum v Českém hudebním slovníku osob a institucí


V pondělí 7. ledna 2019 bylo opublikováno heslo o slavkovském souboru Collegium musicale bonum v Českém hudebním slovníku osob a institucí. Slovníkové heslo vytvořila Mgr. MgA. Kateřina Alexandra Šťastná, Dis. – absolventka oboru Historický zpěv na JAMU a oboru Hudební věda na FF MU. Český hudební slovník osob a institucí je spravován Centrem hudební lexikografie Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Více zde.


Máte zájem o naše vystoupení?

Napište nám přímo z webu