CZ | EN | DE

2020


Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2020

 

Kouzelný proutek přičaroval v uplynulých dvanácti měsících chvilky nádherné i kruté. Pojďme se ale nejprve podívat na to, co se podařilo zrealizovat.

Do nového kalendářního roku slavkovský soubor vstoupil vánočním koncertem v Dlouhém sálu Státního zámku Bučovice, který se tradičně těšil velmi slušné návštěvnosti a vřelému přijetí publika. Páteří programu se stala Missa brevis in F (Hob XXII:I – 1749) Josepha Haydna a kantáta Singet dem Herrn ein neues Lied (BuxWV 98) Dietricha Buxtehudeho. Sólových partů v Haydnově díle se zhostily brněnské pěvkyně Bohuslava Jelínková, studentka JAMU a Zuzana Jeřábková, rozená Zámečníková, mající angažmá v Teatro Lirico Sperimentale v italském Spoletu, vybavená výsostnou pěveckou technikou bel canto! Německou kantátu předestřela Kateřina Jiráková ze Slavkova u Brna, učitelka ZUŠ Františka France, jež s touto skladbou absolvovala Hudební fakultu JAMU. Celý program je možno dohledat v opublikované recenzi (SLÉHA, Miroslav. Vánoční koncert Collegium musicale bonum v Bučovicích. Cantus: čtvrtletník pro sborové umění, Praha: Unie českých pěveckých sborů, 2020, roč. XXXI, č. 1, s. 53–54. ISSN 1210–7956).

Další vystoupení ansámbl uskutečnil na Valné hromadě brněnské jednoty Musica sacra. Původní intencí koncertu měla být oslava dvou jubilantů: muzikologa Stanislava Tesaře a hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Proto se nacvičovala tvorba renesančních mistrů a Pololáníkovo Ave Maria. Z kraje února však předseda Musica sacra rozhodl, že je třeba upřednostnit půlkulatiny Karla Cikrleho (* 1935), zakladatele spolku – tím došlo ke změně dramaturgie. Valná hromada jednoty se konala v sále někdejší Varhanické školy Leoše Janáčka na ulici Smetanova 14. V těchto „hudebně posvátných“ prostorách soubor Collegium musicale bonum koncertoval již třikrát. Publikum bylo přívětivé, přející, leč tvořené výhradně erudovanými hudebníky. Zatímco varhanice Olga Frydrychová zde účinkovala před třemi svými učiteli: Zdeňkem Hatinou (1. cyklus ZUŠ varhanická), Stanislavou Syrkovou, (2. cyklus ZUŠ varhanická) a Petrem Kolařem (Konzervatoř Brno), Ladislav Jedlička ve skladbě Tantum ergo in G (MH 773) Johanna Michaela Haydna odehrál svůj nejnáročnější houslový part. Srdečný aplaus kolegů hřál na srdci a potěšil zvláště naši novou sboristku Zuzanu Dubovskou. Uvedený program inspiroval Petra Kolaře, dómského regenschoriho, Stanislavu Syrkovou, ředitelku ZUŠ varhanická aj. (LAVIČKOVÁ, Martina. Valná hromada Musica sacra 29. 2. 2020. Zpravodaj Musica sacra, Brno: Jednota Musica sacra, 2020, roč. 28, č. 2, s. 2–5. ISSN 2336–5374).

Kromě kompozic zařazených na koncerty soubor pilně nacvičoval další nový repertoár: Oči všech se upírají Petra Ebena, Surrexit Christus (MH 485) Johanna Michaela Haydna a Krönungsmesse in C (KV 317) Wolfganga Amadea Mozarta – ta měla být stěžejním opusem roku 2020. Muzikologicky spartována, vysázena v počítačovém notačním programu Sibelius byla též skladba Laetatus sum (MH 480) J. M. Haydna, k zařazení však vzhledem k vývoji situace nedošlo. Zkoušky se konaly pravidelně ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 v sále fary. Tato setkávání mají kromě roviny hudební též výraznou dimenzi sociální – členy pojí nejen hudebně-estetické hledisko, ale i krásné mezilidské vztahy, které jsou utužovány společnými podniky. Poslední družící akcí se stala oslava narozenin Jany Dolečkové na pěvecké zkoušce 5. března.

Za týden na to vláda vyhlásila – vzhledem k celosvětové pandemii viru SARS-CoV-2 a nepříznivému vývinu v naší vlasti – nouzový stav. Koncertní i zkoušková činnost proto byla do odvolání pozastavena. Zkraje května sice vládní činitelé povolili kulturní, spolkové, náboženské aj. počiny s maximální účastí 100 osob, ale za předpokladu dvoumetrových odstupů, obligátních roušek/respirátorů a prostředků na desinfekci rukou. Unie českých pěveckých sborů přesto hudební aktivity nedoporučovala. Ze zdravotního hlediska totiž představuje problém sama podstata zpěvu, jíž je práce s dechem a precizní artikulace. Zatímco v roce 2019 členové CMB litovali odřeknutí prestižního sborového festivalu ve Slovinsku, na jaře 2020 museli oželet všechna vystoupení. Nejvíce mrzela neúčast na 40. Mezinárodním varhanním festivalu v Brně, kde slavkovský soubor měl koncertovat ve spolupráci s varhaníkem Peterem Peinstinglem ze Salzburgu; dále pak zrušení hudebních produkcí ve starobrněnské bazilice, v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského v Brně či benefičního koncertu pro varhany v Bučovicích. Bez zajímavosti není, že ještě v průběhu velkých prázdnin někteří hudební manažeři hýřili optimismem a posílali nabídky, přičemž k nejzávažnějším patřilo pozvání na Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka v České Třebové.

Ansámbl začal opět zkoušet 3. září. Vytýčeným cílem byla realizace koncertu v Křenovicích, tradičně organizovaného pí Marií Zvěřinovou u příležitosti výročí odhalení pamětní desky Bojovníkům proti totalitě, jejím odpůrcům a obětem. Pandemická situace se však začala prudce zhoršovat a opatrnost velela účast celého tělesa raději stornovat, byť čtyři dny před vystoupením. Narychlo sestaveného komorního hudebního programu se pohotově zhostili: sopranistka Kristýna Vladíková, sboristé Lenka Janošková, Dagmar Mašová, Jiří Holomek a varhaník Karol Frydrych. V neděli 27. září při slavnostní mši svaté v kostele sv. Vavřince kromě obligátních liturgických zpěvů zaznělo Ave Maria Franze Schuberta a Panis angelicus Césara Francka; na koncertu: Largo (Xerxes, HWV 40) Georga Friedricha Händela, Ave Maria Wolfganga Amadea Mozarta, Bože! Bože! Píseň novou a Pozdvihuji očí svých k horám (Biblické písně, op. 99) Antonína Dvořáka, Magnificat fugue tertii toni Nr. 9 (Composition zumeist Fugen über das Magnificat, P. 302) Johanna Pachelbela, Zdrávas Maria Panno (Božanův kancionál, 1719), Vergin, tutto amor Francesca Duranta, Magnificat fugue primi toni Nr. 1 (Composition zumeist Fugen über das Magnificat, P. 257) Johanna Pachelbela, Agnus Dei (Krönungsmesse, KV 317) Wolfganga Amadea Mozarta.

Ačkoli koncert v Křenovicích nepatří v historii CMB k těm významným (obsazením, náročností skladeb), stal se prozatím posledním. V pondělí 5. října vláda opět vyhlásila nouzový stav. Hlavní epidemiolog Roman Prymula ve svém projevu oprávněně uvedl, že „Zpěv je jednou z nejrizikovějších aktivit“. Nařízení zapovědělo konání pěveckých akcí. A nejen jich. Zákaz zpěvu se vztahoval také pro bohoslužby či hodiny hudební výchovy. Činnost uskupení tedy nebylo možné ani rozumné do konce roku 2020 obnovit. Přestože koronavir SARS-CoV-2 od března paralyzoval kulturní dění, začátek roku přinesl i řadu krásných zážitků, například dojetí několika posluchačů koncertu v Bučovicích k slzám, vyžádanou autogramiádu či uznání kolegů-hudebníků na Valné hromadě Musica sacra.

Závěrem bych chtěl poděkovat designérce Lucii Provazníkové, rozené Lstibůrkové, za vytvoření perokreseb kostela sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna, kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, kostela Panny Marie Bolestné na Lutrštéku, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, Státního zámku Bučovice a kostela sv. Mikuláše v Brankovicích. Perokresby vznikly gratis a budou zdobit programy koncertů. 

Vážení spoluobčané a čtenáři Slavkovského zpravodaje. Dovolte, abych vám jménem vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium musicale bonum popřál pevné zdraví, klidnou mysl a optimismus, kterého není nikdy dost. Díky existenci vakcíny lze vidět světlo na konci tunelu. Těším se na vaši přízeň a společně strávený kulturní čas. Viru zmar!

Karol Frydrych


Máte zájem o naše vystoupení?

Napište nám přímo z webu