CZ | EN | DE

2019


Kouzelný proutek přičaroval slavkovskému uskupení v uplynulých dvanácti měsících mnoho krásných chvil při studiu a interpretaci skvostů artificiální skladatelské tvorby. O výsledcích našeho snažení pojednávají následující řádky.

 

Vystoupení

Nejexponovanějšími hudebními produkcemi byly tradičně koncerty: tříkrálový v Dlouhém sále Státního zámku Bučovice, k poctě diecézního organologa Ondřeje Múčky na Valné hromadě Musica sacra v Brně, v rámci Noci kostelů ve slavkovském kostele sv. Jana Křtitele, u příležitosti Slavkovské iniciativy smíření v Šaraticích, v Křenovicích pro Konfederaci politických vězňů a vánoční v Muzeu obce Žarošice. Soubor se rovněž tradičně zúčastnil festivalu Sborování jednoty Musica sacra konaného v Šaraticích. Při slavení liturgie účinkoval sedmkrát ve slavkovském chrámu Vzkříšení Páně (na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, Slavnost Seslání Ducha svatého, k patronu myslivců sv. Hubertovi, na Slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční), dále pak na nedělní májové mši v brněnské katedrále, v červnu při pontifikální liturgii biřmování v Brankovicích, v říjnu při ekumenické bohoslužbě SIS v Šaraticích, pontifikální liturgii historicky první poutě mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému v Rajhradě a v brněnském jezuitském kostele. Úhrnem devatenáct vystoupení.

Repertoár

Z nově nastudovaných a provedených závažnějších opusů si zaslouží pozornost Tantum ergo in G (MH 773) a Veni Sancte Spiritus (MH 39) Johanna Michaela Haydna, Veni Sancte Spiritus (KV 47) Wolfganga Amadea Mozarta, Verleich uns Frieden gnädiglich Felixe Mendelssohna a Missa brevis in F (Hob XXII:1 – 1749) Josepha Haydna, jež byla předestřena v Rajhradě, v Brně u jezuitů a Žarošicích.

Soubor v průběhu roku interpretoval rovněž celou řadu děl nacvičených v letech minulých – k těm nejvýznamnějším patří: Litaniæ lauretanæ Bohuslava Matěje Černohorského, Lætentur coeli Česlava Vaňury a Missa in C (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta, jež loni zazněla v celé šíři čtyřikrát, výběr některých částí pak na dalších třech vystoupeních. Ze sólového repertoáru uveďme alespoň Singet dem Herrn ein neues Lied (Kantate, BuxWV 98) Dietricha Buxtehudeho, s níž před lety absolvovala na JAMU naše sopranistka Kateřina Jiráková.

Instrumentální hudba byla zastoupena varhanní tvorbou: Allegro in D Claude Bénigne Balbastra, Fanfare Théodore Duboise, Choral a-moll Césara Francka, Trumpet tune Henry Purcella, Toccata (Symphony for organ № 5, op. 42) Charles-Marie Widora v podání Olgy Frydrychové, jež ve spolupráci s Karlem Beránkem, studentem hudební univerzity v Grazu, provedla opus Sonata for Trumpet in D major Henry Purcella. Kristýna Kalfasová (flétna) z Brankovic zahrála Andante cantabile in D Viléma Blodka a Sonate für Flöte und Klavier in C Gaetana Donizettiho; Klára Klinkovská (flétna) uvedla Moderato e cantabile (Sonatina semplice) Petra Ebena a Andante C-dur (KV 315) Wolfganga Amadea Mozarta; Jakub Šujan (klarinet), student olomoucké konzervatoře, se reprezentoval skladbami Aria Eugène Josepha Bozzi, Romance Pierre-Max Duboise a Tempo quisto for Clarinet & Piano Hanuše Trnečka – výše zmíněný repertoár na klavír doprovodila Olga Frydrychová. Klára Klinkovská (flétna) s Alexandrou Bláhovou (hoboj), studentkou brněnské konzervatoře, přednesly Andante (Trio Sonata in c–moll, QV 2:5) a Affettuoso (Trio Sonata in C–dur, QV 2:Anh.3) Johanna Joachima Quantze. Trubači Jan Patera, Petr a Stanislav Otépkovi pak uvedli tři Intrady z Hranické Hubertské mše in B Vladimíra Vyhlídala a Petra Vacka.

 

Interpreti

Hlavní sólistkou uskupení je Kristýna Vladíková (soprán); v době její třetí mateřské dovolené pak Kateřina Jiráková (soprán). Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patří: Daniela Blahová (soprán) – ředitelka ZUŠ Konice, Bohuslava Jelínková (soprán), Zuzana Jeřábková (soprán) – sólistka Teatro Lirico Sperimentale v italském Spoletu, Antonín Libicher (tenor), Ondřej Múčka (tenor), Pavel Valenta (tenor), Martin Šujan (bas).

V instrumentálních partech se uplatnili: Kristýna Kalfasová (flétna), Klára Klinkovská (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj, flétna), Jakub Šujan (klarinet), Petr Arnošt (trubka), Karel Beránek (trubka), Vlastimil Bialas (trubka), Josef Cecava (trubka), Alena Fojtů (trubka), Petr Otépka (trubka), Stanislav Otépka (trubka), Jan Patera (trubka), Ladislav Jedlička (housle), Jitka Kneslová (housle), Nataša Hrušková (housle), Ladislav Maňásek (kontrabas), Patrik Buchta (varhany), Olga Frydrychová (varhany, klavír, continuo), David Postránecký (varhany), David Paša (tympány), Adéla Spurná (tympány).

 

Deset zajímavostí

1) Muzikoložka a koncertní pěvkyně Kateřina Alexandra Šťastná napsala heslo o slavkovském tělese do Českého hudebního slovníku osob a institucí, jenž je spravován Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – viz http://www.ceskyhudebnislovnik.cz

2) Záznam z pontifikální liturgie Božího hodu velikonočního ve Slavkově u Brna vysílala TV Noe; celebroval pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul.

3) Dne 25. května byl dirigent CMB přijat za člena Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a to při slavnostní investituře v královéhradecké katedrále, jíž se mj. zúčastnil i patriarcha Jeho Blaženost Joseph Absi z Damašku. Proto se někteří sboristé Collegia zapojili rovněž do zajištění hudební složky čtyř liturgií v Hruškách a v Brně-Líšni pro členy rytířského řádu.

4) K nejvydařenějším produkcím patřily koncerty v Bučovicích, Šaraticích a vystoupení v brněnském dómu, jehož se náš ansámbl zúčastnil na pozvání 1. hudebníka brněnské diecéze Petra Kolaře v neděli 26. května. Ve všech případech zazněla Mozartova Missa in C (KV 220). Zatímco v jihomoravské metropoli aplaudovala celá katedrála, na koncert Slavkovské iniciativy smíření v Šaraticích přišly jen tři desítky posluchačů – útěchou byl potlesk ve stoje.

5) Kopie rukopisů opusu Tantum ergo in G (MH 773) Michaela Haydna se podařilo získat přímo ze Salzburgu a vysázet v nové edici souboru.

6) Pro Collegium musicale bonum vznikly v průběhu roku 2019 čtyři nové kompozice: Jan Bernátek napsal Magnificat, Eduard Douša Adoramus a Agnus, Zdeněk Pololáník Stabat Mater speciosa.

7) Ve středu 6. listopadu přednesl Karol Frydrych na Mezinárodní hudební konferenci JAMUSICA pořádané Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně referát Barokní a klasicistní repertoár vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium musicale bonum. V následné diskuzi bylo mj. vysoce hodnoceno: muzikologická spartace a následná počítačová sazba zapomenutých kompozic, jakožto nezištné zveřejnění výsledků této časově náročné práce na webových stránkách souboru, dále vynalézavá dramaturgie koncertů a spolupráce s profesionálními umělci.

8) Specifikem CMB je respektování autorských vydavatelských práv – skladby jsou interpretovány buď z vlastní PC edice nebo z originálních výtisků koupených ve stuttgartském hudebním vydavatelství Carus-Verlag.

9) Na podzim byla spuštěna německá verze webových stránek https://www.sborcmb.cz

10) Stalo se téměř pravidlem, že kde soubor účinkoval, dostal vzápětí nabídku k účinkování v příštím roce. Takže již nyní máme „plný“ kalendář.

 

Závěr

DĚKUJI členům ansámblu i externím hudebníkům za nasazení, obětavost, výbornou atmosféru a plodnou spolupráci; dále pak také všem Vám, kteří nám fandíte a podporujete nás. Těším se na Vás i v roce 2020, do něhož přeji hojnost zdraví, štěstí, spokojenosti a krásných nejen hudebních setkání. 


Máte zájem o naše vystoupení?

Napište nám přímo z webu