CZ | EN | DE

2014


Přestože post nejfrekventovanější aktivity roku zaujímá koncertní činnost (Kobeřice, Šaratice, Křenovice, Uherčice u Hustopečí, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, Hrušky a Muzeum obce Žarošice), v prvním pololetí bylo třeba koncentrovat síly především na Sborování v Šaraticích – nesoutěžní přehlídku jednoty Musica sacra konanou v sobotu 24. května. Sbor se prezentoval skladbami: Kyrie, Gloria (Missa brevis in F, op. 21) Zdeňka Fibicha (1850–1900); Dixit Dominus No. 1, Laudate Dominum No. 5 (Vesperae minus solennes) Bohuslava Matěje Černohorského (1684–1742) a Tantum ergo in D (KV 197) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791). Těleso poprvé doprovázel koncertní varhaník a pedagog JAMU David Postránecký (* 1975). Výkon Collegium musicale bonum nadchl nejen Postráneckého, jenž se vzápětí stal jeho členem, ale též hudebního historika a muzikologa prof. Jiřího Sehnala (* 1931), na jehož doporučení rozhodlo předsednictvo Musica sacra pověřit slavkovský ansámbl účinkováním na devatenáctém ročníku Svatocecilského setkání. Tato slavnost patronky chrámových hudebníků tradičně konaná v brněnské katedrále byla nejvýznamnější akcí v dosavadní historii uskupení.
V průběhu roku 2014 došlo ke třem zásadním proměnám Collegium musicale bonum:

1) členská základna vzrostla z deseti na dvacet šest hudebníků;

2) aktivizací dalších instrumentalistů se smíšený komorní sbor proměnil na vokálně-instrumentální ansámbl;

3) začátkem dubna sbor přesídlil ze Šaratic do Slavkova u Brna (pěvecké zkoušky se nejprve konaly střídavě v domech členů sboru, od 17. června v sále slavkovské fary – ansámbl tedy dvakrát recipročně účinkoval v chrámu Vzkříšení Páně: v neděli 5. října a na svátek sv. Štěpána).
Za přelomový proto můžeme považovat benefiční koncert 18. května v Křenovicích, kdy uskupení poprvé vystoupilo jako „vokálně-instrumentální soubor ze Slavkova u Brna“ se skladbami: Henry Purcell (1659–1695) – Trumpet tune and air; Johann Sebastian Bach (1685–1750 – Jesus bleibet meine Freude (Kantate, BWV 147); Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) – Stabat mater Dolorosa No. 1, Cujus animam gementem No. 2, O quam tristis et afflicta No. 3, Quae moerebat et dolebat No. 4, Fac ut portem Christi mortem No. 10 (Stabat mater); Karel Václav Holan Rovenský (1644–1718) – Surrexit Christus hodie; Zdeněk Fibich (1850–1900) – Kyrie, Gloria, Credo (Missa brevis in F, op. 21); César Franck (1822–1890) – Ave Maria in f; Benedetto Marcello (1686–1739) – Allegro (Sonáta B dur, No. 7); Zdeněk Zouhar (1927–2011) – Salmo 122; Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635) – Ach wann doch, Jesu liebster mein (Trutz-Nachtigall); Johann Sebastian BachIch ruf´ zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639); Wolfgang Amadeus Mozart Agnus Dei (Krönungsmesse in C, KV 317); Bohuslav Matěj Černohorský Dixit Dominus No. 1, Laudate Dominum No. 5 (Vesperae minus solennes); Wolfgang Amadeus Mozart Tantum ergo in D (KV 197). Sólové skladby zazněly v podání Martiny Tesáčkové a Kristýny Vladíkové. Uvedený repertoir byl uveden za doprovodu flétny, trubky, dvou houslí, varhan a tympánů.

K nově nastudovaným sborovým kompozicím provedeným v průběhu roku 2014 dále patří: Pastores loquebantur Františka Xavera Brixiho (1732–1771); Magnificat No. 6 (Vesperae minus solennes) Bohuslava Matěje Černohorského; Angelis suis Johanna Josepha Fuxe (1660–1741); Veni, veni Emmanuel v úpravě Thomase Helmora (1811–1890); Eja, vos pastorculi Václava Vincence Maška (1755–1831); dvojitá fuga Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho (1678–1741) a minioratorium Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka (* 1935), jež zaznělo v sobotu 1. listopadu 2014 v Žarošicích v premiéře za přítomnosti autora. Ze sólových skladeb uveďme alespoň Amen-alleluia Georga Friedricha Händela (1685–1759) a pastorelu Spi, spi neviňátko Jakuba Šimona Jana Ryby (1765–1815). Předestřený výčet kompozic naznačuje repertoárové zaměření především na duchovní hudbu baroka a klasicismu.

Členy Collegium musicale bonum jsou instrumentalisté: Alexandra Bláhová (hoboj, studentka 2. ročníku Konzervatoře Brno), Jan Patera (trubka), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle), Olga Frydrychová (varhany), David Postránecký (varhany, abs. HF JAMU) a Lenka Havlátová (tympány, abs. Církevní konzervatoře Opava).
Ke spolupracovníkům náleží také: Hana Bartoníková (hoboj, pedagog Konzervatoře Brno), Matěj Červinka (trubka, žák ZUŠ Františka France), Martin Fukan (trubka, abs. Církevní konzervatoře v Kroměříži), Jozef Zimka (trubka, student HF JAMU), Petr Kolař (varhany, pedagog Konzervatoře Brno) a Josef Novák (tympány, abs. HF JAMU).


Chod souboru zajišťují:

1) interně: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, korektury partitur, programy koncertů, archivář, pokladník; Kristýna Vladíková (abs. Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, PdF UP v Olomouci) – rozezpívání sboru, hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Petr Hlaváček – spartace partitur, počítačová sazba not; Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster http://clenove.sborcmb.cz;

2) externě: Ivo Prchal a Ondřej Múčka – počítačová sazba not; Martin Žilka – sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace; Ludmila Kábrtová – fotodokumentace vystoupení.


Máte zájem o naše vystoupení?

Napište nám přímo z webu