CZ | EN | DE

Reflexe na účinkování Collegium musicale bonum


Copy cz text -

„Vážený pane sbormistře! Dovolte mně poděkovat Vám i sboru za mistrovsky pojatý hudební doprovod při slavení mše v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Ten lze označit za »magnificenzo« ve smyslu vznešenosti, velkoleposti a nádhernosti, toť v kdysi užívaném pojmu z hluboké tradice gotiky, renesance i baroka. Byť slavkovský chrám nemá příhodnou akustiku, podařilo se Vám silou přednesu chrám hudbou vskutku zaplnit až po klenbu. Hudba povznáší duši k Bohu 19 především v tradičním chrámovém pojetí. Děkuji Vám všem za provedení velmi silně oslovujícího hudebního zážitku provedeného k oslavě narození našeho Spasitele. Zdravím Vás s hlubokou úctou a přeji Vám všem požehnané svátky.“

Jaromír Seifert

http://www.musicasacra.cz/wp-content/uploads/2017/02/1-16-ZMS-1.pdf

SEIFERT, Jaromír. Reflexe na účinkování Collegium musicale bonum. Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2016, roč. 24, č. 1, s. 18-19. ISSN 2336-5374.


Are you interested in having our concert?

Contact us online