CZ | EN | DE

Copy cz text - 2016


Copy cz text -

Na přelomu roku přichází vždy čas rekapitulace a bilancování. Rád bych se proto s Vámi podělil o přehled aktivit slavkovského souboru za uplynulých dvanáct měsíců.

Vystoupení
Po hudební smršti v závěru roku 2015 zahájil vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum svou veřejnou pěveckou činnost vánočním koncertem 3. ledna 2016 v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, jenž se těšil velkému zájmu publika. Následoval koncert na valné hromadě jednoty Musica sacra v Brně k poctě dvou jubilantů – světově uznávaného hudebního historika prof. Jiřího Sehnala (* 1931) a regenschoriho zábrdovického kůru Zdeňka Hatiny (* 1941). Na podzim se uskutečnily koncerty tři: u příležitosti 600. výročí městského znaku v kapli sv. Kříže Zámku Slavkov-Austerlitz, Svatováclavský ve Vyškově a v rámci Slavkovské iniciativy smíření ve Vážanech nad Litavou.
Ve slavkovském chrámu ansámbl zpíval při liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční (výčet by nebyl úplný bez zmínky o drobném vystoupení při pohřbu Jindřicha Kotvrdy). Mimoto účinkoval při pontifikální mši biřmování v Křižanovicích u Bučovic celebrované brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem, v jezuitském kostele v Brně a při posvícení (420 let kostela) v Běhařovicích u Znojma. Soubor se též zúčastnil Sborování v Šaraticích – nesoutěžního festivalu dospělých sborů konaného pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra. Těleso tedy v uplynulém roce absolvovalo šestnáct veřejných vystoupení různého zaměření a náročnosti.

Repertoir
Celý rok se nesl ve znamení studia převážně nového repertoáru – pozornost si zasluhuje zvláště Missa brevis in B „Lorettomesse“ (KV 275) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) pro 4 sólové hlasy, smíšený sbor, smyčce a varhany; Salvete, flores Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocentium KL IV/5) Johanna Michaela Haydna (1737–1806) pro ženský tříhlasý sbor a varhany; Svatý Václave Otto Alberta Tichého (1890–1973) pro smíšený sbor a cappella či Pastorella Iucunda Jiřího Ignáce Linka (1725–1791) pro sólový bas, ženský sbor, smyčce a continuo. Zkoušky sboru probíhaly pravidelně i v průběhu velkých prázdnin v režimu: úterý – muži, čtvrtek – ženy nebo celý sbor (19:00–21:00).

Interpreti
Počet účinkujících (dle aritmetického průměru) na nejvíce exponovaných vystoupeních, tedy na koncertech, činil dvacet tři (šestnáct sboristů, šest instrumentalistů + dirigent). K významným spolupracovníkům sboru patřily dvě pěvkyně z Vyškova – Jana Bařinková (soprán), Jana Celá (soprán); dále Jana Nosková (alt) z Němčic nad Hanou, Ondřej Múčka (tenor) z Brna, Martin Frýbort (bas) z Holubic, Petr Kolař (bas) z Brna a Jiří Němec (bas) z Přeskač. V instrumentálních partech se uplatnili: Lenka Friesová (flétna), Klára Klinkovská (flétna), Jakub Šujan (klarinet, student ZUŠ Františka France), Alexandra Bláhová (hoboj, studentka 4. ročníku Konzervatoře Brno), Matěj Červinka (trubka), Lukáš Gál (trubka, abs. Konzervatoře Jaroslava Ježka), Petr Otépka (trubka, student ZUŠ Strážnice), Stanislav Otépka (trubka, učitel ZUŠ Strážnice), Jan Patera (trubka), Willi Türk (fagot, učitel ZUŠ Znojmo), Veronika Blažková (housle, studentka ZUŠ Františka France), Tereza Černá (housle, učitelka ZUŠ Františka France), Klára Dočekalová (housle, studentka ZUŠ Františka France), Nataša Hrušková (housle, učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle), Zdeněk Kábrt (housle), Ladislav Maňásek (kontrabas, učitel ZUŠ Františka France), Olga Frydrychová (varhany), David Postránecký (varhany, pedagog HF JAMU), Josef Handrla (tympány, učitel ZUŠ Františka France) a Josef Novák (tympány, učitel ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně).

Zajímavosti
1) Nejnáročnější skladbou v historii souboru je Mozartova Missa brevis in B (KV 275), její nácvik trval nepřetržitě šest měsíců s intencí provedení při výročí 600. výročí znaku města Slavkova u Brna (zazněla pak na dalších dvou koncertech, při slavení liturgie v brněnském jezuitském kostele a Běhařovicích).
2) Svatováclavský koncert ve Vyškově byl nejdelší, nejvíce navštívenou a nejprestižnější akcí roku – zúčastnili se ho i regionální politici. Zazněly na něm varhanní improvizace Davida Postráneckého (* 1975) a skladby: Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Missa brevis in B "Loretomesse" (KV 275); Johann Michael Haydn (1737–1806) – Salvete, flores Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocentium, KL IV/5); Antonio Vivaldi (1678– 1741) – Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589); Georg Friedrich Händel (1685–1759) – Canticorum iubilo (Juda Makabejský, HWV 63); Franz Schubert (1797–1828) – Heilig ist der Herr (Deutsche Messe, D 872); Zdrávas Maria Panno (Božanův kancionál, 1719); Wolfgang Amadeus MozartLaudate Dominum (Vesperae solennes de confessore, KV 339); Otto Albert Tichý (1890–1973) – Svatý Václave; Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Suscepit Israel (Magnificat, BWV 243); Antonín Rejcha (1770–1836) – Tu ad liberandum suscepturus hominem (Te Deum); Antonio Casimir Cartellieri (1772–1807) – Adagio pastorale (Concerto No. 2., II. věta); Johann Joachim Quantz (1697–1773) – Andante (Trio Sonata c-moll, QV 2: 5).

3) Pro značnou vytíženost musel soubor odmítnout několik nabídek, mj. koncerty na zámcích ve Vranově nad Dyjí a v Bučovicích, vánoční koncert v Dražovicích, dvě svatby v našem městě či vystoupení na štědrovečerní půlnoční a Boží hod vánoční v Brně.
4) Dne 6. dubna 2016 odvysílal Český rozhlas Brno v pořadu Rendez-vous rozhovor se sbormistrem souboru včetně skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho (nahrávka z vánočního koncertu 3. ledna 2016 ve Slavkově u Brna).
5) Brněnský umělec Lubomír Vaněk (* 1961) namaloval v roce 2016 pro koncertní účely ansámblu čtyři kresby mj. Zámku Slavkov-Austerlitz a kaple sv. Kříže slavkovského zámku.
6) Hudební skladatel Pavol Krška (* 1949) ze slovenské Turie zkomponoval pro Collegium musicale bonum opus Stabat mater.

Závěr
Přeji všem členům souboru mnoho radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují například návštěvou našich koncertů. Velmi si vážíme také finančního příspěvku města Slavkov u Brna – je pro nás velkým povzbuzením.
Karol Frydrych


Are you interested in having our concert?

Contact us online