CZ | EN | DE

2018


 

V 2. polovině ledna se členové slavkovského vokálně-instrumentálního souboru sešli, aby společně bilancovali uplynulý rok. Předsevzetí, které si dali před dvanácti měsíci, bylo shodou okolností opět překonáno.   
 
Vystoupení
Rok 2018 byl pro slavkovské těleso doslova nabitý událostmi. Z jednadvaceti hudebních produkcí vzalo nejvíce času a energie devět koncertů: vánoční v Dražovicích, tříkrálový v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, k poctě profesora konzervatoře a dómského regenschoriho Petra Kolaře na Valné hromadě Musica sacra v Brně, v rámci Noci kostelů v Heršpicích, májový v Křenovicích, na památku 5. výročí odhalení pamětní desky v Křenovicích (věnované bojovníkům proti totalitě v letech 1939–1945 a 1948–1989, jejím odpůrcům i obětem), u příležitosti pěti let existence Collegium musicale bonum v Historickém sále Zámku Slavkov-Austerlitz, benefiční ve Slavkově u Opavy (výtěžek byl věnován na opravu střechy kostela sv. Anny) a vánoční v Muzeu obce Žarošice. Koncerty ve Slavkově u Brna a ve Slavkově u Opavy se konaly pod záštitou starostů a vedení obecních úřadů obou Slavkovů; ansámbl tedy vystoupil v rámci kulturně-společenské výměnné akce.
Soubor zpíval osmkrát při slavení liturgie ve slavkovském kostele Vzkříšení Páně: nejprve v neděli 21. ledna u příležitosti 20 let výročí děkana Milana Vavra ve Slavkově u Brna, dále na Velký pátek, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha svatého, 9. června při pontifikální liturgii věčných řeholních slibů sestry M. Pavlíny celebrované biskupem Pavlem Konzbulem, při adventní liturgii za Břetislava Rozsypala – někdejšího dirigenta Slavkovského orchestrálního sdružení, na Štědrý den a Boží hod vánoční. Ansámbl tradičně obohatil liturgii v jezuitském kostele v Brně a poprvé též ve Slavkově u Opavy. Hudebně se prezentoval rovněž na akci 50 let Společenského domu Bonaparte ve Slavkově u Brna, na 20. ročníku festivalu Sborování v Boskovicích a nehudebně na 2. Veletrhu zájmových organizací, konaném jako součást Dnů Slavkova.

Repertoár
Z nově nastudovaných a provedených skladeb si zaslouží zmínku Tantum ergo in G Josepha Haydna (1732–1809), Panis angelicus César Francka (1822–1890), Jiná o Duchu svatým (Svatoroční muzika, 1661) Adama Václava Michny z Otradovic (1600–1676) a Christe eleison ze slavné Petite messe solennelle Gioacchino Antonia Rossiniho (1792–1868) pro smíšený sbor a cappella. Uvedené kompozice spolu s Pastores loquebantur Franze Xavera Brixiho (1732–1771) vyšly v nové edici souboru. Dvousté výročí písně Tichá noc Josepha Grubera slavkovské uskupení připomnělo v úpravě pro smíšený sbor a orchestr od brněnského skladatele Františka Fialy (* 1966). Nejčastěji uváděným opusem byla výsostná Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791); v průběhu uplynulého roku zazněla devětkrát – na šesti koncertech a třech mších.

Interpreti
Na nejvíce exponovaných vystoupeních – devíti koncertech – participovalo v průměru dvacet tři hudebníků (šestnáct sboristů, šest instrumentalistů + dirigent). Hlavní sólistkou souboru je Kristýna Vladíková (soprán) z Bošovic, absolventka ostravské Janáčkovy konzervatoře a Pedagogické fakulty UPOL. Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patřili: Aneta Podracká Bendová (soprán) z Brna, Pavla Radostová (soprán) z Brna, Kateřina Jiráková (mezzosoprán), Ondřej Múčka (tenor) z Brna, Tadeáš Hoza (bas) z Brna a Martin Šujan (bas) z Brna. Nejvíce repertoáru zaznělo za doprovodu houslí Ladislava Jedličky, Jitky Kneslové a varhan Olgy Frydrychové. V instrumentálních partech se dále uplatnili: Klára Klinkovská (flétna), Kristýna Vladíková (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj), Jakub Šujan (klarinet) z Heršpic, Petr Arnošt (trubka) z Brna, Karel Beránek (trubka) z Brna, Vlastimil Bialas (trubka) z Újezdu u Brna, Josef Cecava (trubka) z Brna, Ondřej Lipka (trubka) ze Slavkova u Opavy, Petr Otépka (trubka) z Hodějic, Stanislav Otépka (trubka) z Hodějic, Jan Patera (trubka) z Němčan, Klára Vančátová (trubka) ze Slavkova u Opavy, Nataša Hrušková (housle) z Bučovic, Veronika Klinkovská (housle), Ladislav Maňásek (kontrabas) z Němčan, David Postránecký (varhany) z Brna, Josef Handrla (tympány) z Nevojic, David Paša (tympány) z Brna. V průběhu Vánoc 2018 účinkovalo celkem dvacet osm hudebníků.

Zajímavosti
1) Tříkrálový vánoční koncert byl – dle sdělení S. Gregorie – „nejvíce navštívenou akcí v historii Domu Svaté Alžběty“. Přišlo 220 posluchačů, účinkovalo kolem pěti desítek hudebníků ze Slavkova u Opavy a ze Slavkova u Brna.
2) Po tříkrálovém koncertu dostal soubor sponzorskou nabídku na natočení profilového hudebního nosiče CD. Pro přemíru vystoupení však na to nebylo času ani sil.
3) Účast tělesa při oslavě 20 let P. Milana Vavra ve Slavkově u Brna se do poslední chvíle podařilo utajit. Zazněla Mozartova Spatzenmesse a pan děkan z toho byl paf
4) Ihned po uvedení Mozartovy Spatzenmesse na Valné hromadě jednoty Musica sacra byl slavkovský ansámbl vyzván dómským varhaníkem Petrem Kolařem k provedení této skladby v brněnské katedrále.
5) Ačkoli se hudební produkce Collegium musicale bonum těší solidní návštěvnosti, na májový koncert v Křenovicích přišlo jen 23 účastníků, což je nejméně v jeho pětileté historii.  
6) V sobotu 9. června 2018 byly spuštěny nové internetové stránky https://www.sborcmb.cz
7) Společensko-kulturní mise ve Slavkově u Opavy se uskutečnila bez sbormistra – stalo se tak poprvé, co zakladatel sboru na vystoupení chyběl.
8) Celkem 22 akcí za kalendářní rok, je nový neplánovaný rekord.

Závěr
DĚKUJI všem členům ansámblu i externím hudebníkům za nasazení, obětavost, výbornou atmosféru a spolupráci; dále pak také všem vám, kteří nám fandíte a podporujete nás.

 


Are you interested in having our concert?

Contact us online