CZ | EN | DE

2017


V 2. polovině ledna se tradičně scházejí členové Collegium musicale bonum, aby zhodnotili uplynulý rok. Pestrost akcí a účinkování za dvanáct měsíců loňského roku zabrala v kronice několik stran. Pro čtenáře tohoto blogu je uveden jen výčet nejdůležitějších informací.

Vystoupení
Veřejná činnost Collegium musicale bonum v roce 2017 byla orámována vánočními koncerty (v lednu a v prosinci) v Muzeu obce Žarošice. Soubor dále uskutečnil vánoční koncert v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, koncert u příležitosti Noci kostelů v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a adventní koncert v Ivanovicích na Hané. Kromě již tradičního účinkování ve slavkovském chrámu při liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční uskupení zajistilo hudební složku dvou pontifikálních mší celebrovaných biskupem Mons. Pavlem Konzbulem: u příležitosti poutě slavkovské farnosti na Lutrštéku u Němčan a při biřmování ve slavkovském chrámu. Ve spolupráci s Jaroslavem Kratkou (předsedou Slavkovské iniciativy smíření) těleso účinkovalo na dvou mších pro členy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a to v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a v kapli v Hruškách u Brna. Mezi významné akce souboru bezesporu patřilo vystoupení u příležitosti 500 let výročí reformace v Husově sboru CČSH v Brně (Svatopluka Čecha 35a), jež vysílalo v přímém přenosu Radio Proglas. Mimoto ansámbl zpíval na dvou svatbách v Kobeřicích, tradičně v jezuitském kostele v Brně a zúčastnil se festivalu Sborování ve Křtinách u Brna. Kromě uvedených veřejných hudebních vystoupení se těleso prezentovalo rovněž na 1. ročníku (Mini)veletrhu zájmových organizací v rámci Dnů Slavkova.

Repertoir
Stejně jako v roce 2016 i v průběhu roku 2017 soubor nastudoval a provedl další závažný opus Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) – Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220). Z nově nacvičeného repertoáru si dále zaslouží pozornost: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken (BuxWV 4) Dietricha Buxtehudeho (1637–1707), Cantate Domino Hanse Leo Hasslera (1564–1612), Salve Regina Karla Blažeje Kopřivy (1756–1785), Tollite hostias (Oratorio de Noël, op. 12) Camille SaintSaënse (1835–1921) či Graduale pastorale in G Františka Xavera Martina Lablera (1805–1851), jež bylo spartováno a vysázeno v nové edici ansámblu.

Interpreti
Na nejvíce exponovaných vystoupeních – pěti koncertech – participovalo v průměru dvacet šest hudebníků (18 sboristů, 7 instrumentalistů + dirigent). Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patřili: Ingrid Fukanová (soprán) z Archlebova, Pavla Radostová (soprán) z Brna, Kateřina Jiráková (mezzosoprán), Ondřej Múčka (tenor) z Brna a Martin Frýbort (bas) z Holubic.
Nejvíce skladeb zaznělo za doprovodu dvou houslí, violy a continua. V instrumentálních partech se uplatnili: Klára Klinkovská (flétna), Alexandra Bláhová (hoboj), Terezie Hrabovská (klarinet), Jakub Šujan (klarinet) z Heršpic, Matěj Červinka (trubka), Petr Otépka (trubka) z Hodějic, Stanislav Otépka (trubka) z Hodějic, Jan Patera (trubka) z Němčan, Nataša Hrušková (housle) z Bučovic, Ladislav Jedlička (housle), Veronika Klinkovská (housle), Jitka Kneslová (viola, housle) z Bučovic, Julie Přikrylová (viola) z Brna, Štěpán Švestka (violoncello) z Brna, Ladislav Maňásek (kontrabas), Olga Frydrychová (varhany, klavír, continuo) a Josef Handrla (tympány) z Nevojic. V průběhu Vánoc 2017 účinkovalo celkem třicet dva hudebníků.

Zajímavosti
1) Nejnádhernější a zároveň nejtěžší skladbou souboru je Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) W. A. Mozarta. Notový materiál stál 7 500 Kč, nacvičení díla trvalo šest měsíců. V interpretaci Collegium musicale bonum kompozice zazněla na štědrovečerní půlnoční a na Boží hod vánoční ve Slavkově u Brna, 30. prosince v Muzeu obce Žarošice.
2) Důležitou činností uměleckého vedoucího je spartace rukopisů dosud nevydaných pozoruhodných skladeb. Edice slavkovského ansámblu používají i profesionální dirigenti, mj. Hilliard Patrick z francouzského Perigordu.
3) Dne 23. dubna 2017 odvysílalo Radio Proglas rozhovor s dirigentem souboru včetně skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia Vivaldiho.
4) V roce 2017 ansámbl Collegium musicale bonum absolvoval dvacet hudebních vystoupení, což je neplánovaný rekord.

Závěr
Členům souboru přeji hojnost povznášející radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří nás podporují.


Are you interested in having our concert?

Contact us online