CZ | EN | DE

2015


Jako mávnutí proutkem jsme opět prožili další rok rušného života, ale někteří z nás si v něm opět našli čas na potěšení své a hlavně dalších kolem sebe. Kromě tří týdnů prázdnin v letních měsících se scházeli na zkouškách členové slavkovského souboru, nacvičovali nové skladby a „pilovali“ ty dříve nazkoušené.


Vystoupení

Nejdůležitější aktivitou Collegium musicale bonum v roce 2015 byla koncertní činnost. Ansámbl realizoval celkem sedm koncertů: vánoční v Šaraticích, v květnu v Moravských Budějovicích, u příležitosti Noci kostelů v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, u výročí 20. Slavkovské iniciativy smíření v Historickém sále zámku Slavkov-Austerlitz, benefiční v Kobeřicích, adventní v Uhřicích (u Žarošic) a vánoční v Muzeu obce Žarošice. V květnu se soubor zúčastnil Sborování v Hustopečích – nesoutěžní přehlídky sborů realizované pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra. Mimo to soubor šestkrát účinkoval při slavení liturgie ve slavkovském chrámu (při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, slavnosti Seslání Ducha Svatého, slavnosti Krista Krále, o 2. neděli adventní, na Štědrý den a při slavnosti Narození Páně). Nevšedním zážitkem se stalo vystoupení při nedělní liturgii v Brně u jezuitů – v tomto kostele se nacházejí jedny z nejlepších varhan na území naší vlasti postavené v roce 2014 švýcarskou firmou Mathis Orgelbau AG.


Repertoir

Těžiště repertoáru slavkovského vokálně-instrumentálního ansámblu tkví v hudebních skvostech epochy baroka a klasicismu, přičemž významné místo zaujímají též díla soudobých autorů. Z nastudovaných a provedených skladeb si bezesporu zaslouží zmínku Sub tuum praesidium Zdeňka Pololáníka (* 1935) pro pětihlasý smíšený sbor, 4 corny a varhany (moravská premiéra se uskutečnila na koncertě ve Slavkově u Brna v chrámu Vzkříšení Páně při Noci kostelů 29. května 2015); Litaniae lauretanae Bohuslava Matěje Černohorského (1684–1742) pro čtyři sólové hlasy, smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány (kompozice byla muzikologicky spartována a vysázena v počítačovém programu); Laudate Dominum (Vesperae solennes de confessore, KV 339) Wolfganga Amadea Mozarta (* 1756–1791); devítiminutové Laetentur coeli Česlava Vaňury (* 1935) pro smíšený sbor, trubky, smyčce, varhany a tympány; Suscepit Israel (Magnificat in D, BWV 243) Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) pro tři ženské hlasy, flétnu a continuo; Laudate pueri (Drei Motetten, MWV 39) Felixe MendelssohnaBartholdyho (1809–1847) pro tři ženské hlasy a varhany; Jede sedlák do mlejna Zdeňka Lukáše (* 1935) pro šestihlasý sbor a cappella či Ten suchdolský rybník v anonymní úpravě pro tříhlasý smíšený sbor a cappella.


Členská základna

Během loňského roku zpívalo ve sboru celkem dvacet pět pěvců (pět sopránů, osm altů, pět tenorů, sedm basů), průměrný počet sboristů při koncertech byl šestnáct. Vystoupení doprovázeli hudebníci: hoboj Alexandra Bláhová (studentka 3. ročníku Konzervatoře Brno); flétna Lenka Friesová a Monika Sotolářová; trubka Stanislav Otépka (učitel ZUŠ Strážnice) a Jan Patera; housle Nataša Hrušková (učitelka ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích), Ladislav Jedlička (housle) a Zdeněk Kábrt (housle); varhany Olga Frydrychová a David Postránecký (pedagog HF JAMU); tympány Josef Handrla (učitel ZUŠ Františka France), Lenka Havlátová (učitelka První soukromé základní umělecké školy MIS music o.p.s. v Kopřivnici) a Josef Novák (učitel ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně). V průběhu Vánoc 2015 účinkovalo dvacet osm členů CMB: osmnáct sboristů, devět instrumentalistů a dirigent.


Organizace a fungování souboru

Chod souboru zajišťují: Karol Frydrych – dirigent, korepetitor, dramaturg, programy koncertů, průvodní slovo ke koncertům (text), archivář, korektury partitur, pokladník; Kristýna Vladíková – rozezpívání sboru, hlasové poradenství; Martina Tesáčková – jednatelka; Jana Svobodová – plakáty koncertů; Roman Fries a Veronika Žouželková – správa internetových stránek www.facebook.com/sborcmb; Jan Matyáš – webmaster http://clenove.sborcmb.cz. Významně též pomohli: Svatava Baráková (Znojmo), Petr Hlaváček (Slavkov u Brna), Jan Karlíček (Praha), Ondřej Múčka (Brno), Jan Patera (Němčany), Ivo a Lenka Prchalovi (Lesná u Znojma) – počítačová sazba not; Martin Žilka (Hostěrádky-Rešov) – sponzorský tisk hudebnin a plakátů, propagace; Věra Dostálová (Hrušky) a Marta Kuchtová (Křižanovice) – moderování koncertů; Ludmila Kábrtová (Slavkov u Brna) – fotodokumentace vystoupení. Pro koncertní potřeby Collegium musicale bonum namaloval brněnský malíř Lubomír Vaněk šest kreseb, mj. slavkovského betléma a chrámu Vzkříšení Páně.


Několik nej…
a) Klimaticky nejnáročnější akcí byl vánoční koncert v Šaraticích – teplota v kostele oscilovala mezi 2-3 °C.
b) Nejohroženější akcí se stal koncert v Uhřicích – 4 dny před účinkováním byla zdráva jen jedna sopranistka! Vše nakonec dobře dopadlo a sbor sklidil potlesk ve stoje.
c) Nejprestižnější akcí roku mělo být vystoupení u příležitosti oslav Dne Brna 2015 – 370 let úspěšné obrany Brna proti Švédům. Pro značné vytížení musel slavkovský soubor účast na uvedené akci odmítnout. Uvedený post tak zaujal koncert v rámci 20. ročníku Slavkovské iniciativy smíření.
d) Největší zápřah měli členové Collegium musicale bonum před Vánocemi – v průběhu deseti dní před Štědrým dnem proběhly zkoušky sboru, sólistů, instrumentalistů a celého tělesa v celkovém čase sedmnácti hodin.


Závěr
Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci, všem, kteří Collegium musicale bonum podporovali a těším se na Vás i v roce 2016, do něhož přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a krásných nejen hudebních setkání.
Karol Frydrych


Are you interested in having our concert?

Contact us online